Marktonderzoek

 • Marktonderzoek: behoud van uw concurrentiepositie
 • Marktonderzoek is een georganiseerde inspanning om informatie te verzamelen over uw target markten of klanten. Het is een zeer belangrijk onderdeel van de bedrijfsstrategie.

  Marktonderzoek is een van de belangrijkste factoren bij het handhaven van uw concurrentiepositie ten opzichte van uw concurrenten. Marktonderzoek biedt belangrijke informatie die helpt bij het identificeren en analyseren van de behoeften van de markt, de marktomvang en de concurrentie. Marktonderzoekstechnieken omvatten zowel kwalitatieve technieken zoals focusgroepen, diepte-interviews en etnografie, als kwantitatieve technieken zoals klantonderzoeken en analyse van secundaire gegevens.

 • Verkrijg inzicht en ondersteun strategische beslissingen
 • Marktonderzoek, waaronder sociaal onderzoek en opinieonderzoek, is het systematisch verzamelen en interpreteren van informatie over personen of organisaties met behulp van statistische en analytische methoden en technieken van de toegepaste sociale wetenschappen om inzicht te verkrijgen of besluitvorming te ondersteunen.

 • Wat consumenten willen, nodig hebben en geloven
 • Marktonderzoek is een manier om een overzicht te krijgen van de wensen, behoeften en overtuigingen van consumenten. Het kan ook inhouden dat ze ontdekken hoe ze handelen. Het onderzoek kan worden gebruikt om te bepalen hoe een product op de markt kan worden gebracht. Onderzoek naar markten is een manier waarop producenten en de markt de consument bestuderen en informatie verzamelen over de behoeften van de consument. Er zijn twee hoofdtypen marktonderzoek: primair onderzoek, dat is onderverdeeld in kwantitatief en kwalitatief onderzoek, en secundair onderzoek.

 • Factoren die door marktonderzoek kunnen worden onderzocht
 • Factoren die door marktonderzoek kunnen worden onderzocht zijn onder andere:

  Marktinformatie : via marktinformatie kan men de prijzen van verschillende grondstoffen op de markt kennen, evenals de situatie van vraag en aanbod. Marktonderzoekers spelen een grotere rol dan voorheen werd erkend door hun klanten te helpen de sociale, technische en zelfs juridische aspecten van markten te begrijpen
  Marktsegmentatie : marktsegmentatie is de verdeling van de markt of populatie in subgroepen met vergelijkbare motivaties. Het wordt veel gebruikt voor segmentering op geografische verschillen, demografische verschillen (leeftijd, geslacht, etniciteit, enz.), Technografische verschillen, psychografische verschillen en verschillen in productgebruik. Voor B2B-segmentatie wordt vaak gebruik gemaakt van firmografie.
  Markttrends : markttrends zijn de opwaartse of neerwaartse beweging van een markt gedurende een bepaalde periode. Het bepalen van de marktomvang kan moeilijker zijn als men begint met een nieuwe innovatie. In dit geval moet u de cijfers afleiden uit het aantal potentiƫle klanten of klantensegmenten.
  SWOT-analyse : SWOT is een schriftelijke analyse van de sterke en zwakke punten, kansen en bedreigingen van een bedrijfsentiteit. Een SWOT kan ook worden geschreven voor de concurrentie om te begrijpen hoe de marketing- en productmixen kunnen worden ontwikkeld.
  PEST-analyse : PEST is een analyse van de externe omgeving. Het omvat een volledig onderzoek van de politieke, economische, sociale en technologische externe factoren van een bedrijf. die van invloed kunnen zijn op het doel of de winstgevendheid van bedrijven. Ze kunnen een voordeel voor het bedrijf worden of de productiviteit schaden
  Brand health tracker : branding is een manier om de gezondheid van een merk continu te meten, zowel in termen van het gebruik door consumenten als wat zij ervan vinden. De gezondheid van een merk kan op verschillende manieren worden gemeten, zoals merkbekendheid, merkwaarde, merkgebruik en merkloyaliteit.

  Neem vandaag nog contact op met Oneiric Search voor gratis SEO en marketingadvies.


  gratis SEO en Marketingadvies

  Marktonderzoek